شرکت تولیدی مواد غذایی صفادشت با نام تجاری پنیر پیتزا مطهر با یک نسل تلاش در عرصه تولید پنیر پیتزا برای دستیابی به اهداف افزایش سطح کیفی محصولات و کسب شهـرت و اعتبار

در بازارهای داخلی و خارجی درسال 1372 تأسیس گردید. این شرکت دارنده اولین استاندارد پنیر پیتزا در ایران می باشد. راهکارهای زیر برای نیل به اهداف نظام کیــفیت در نظر گرفته شده

است :


• شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان به منظور جلب رضایت آنان

• بهره گیری از ماشین آلات و تجهیزات تولیدی پیشرفته به منظور افزایش سطح کیفی محصولات

• بکارگیری مواد اولیه مرغوب از طریق تامین کنندگان معتبر

• اعمال کنترل و نظارت موثر بر اقلام وردی،حین فرآیند و محصولات تولیدی به منظور کسب اطمینان از کیفیت آنان

• به کارگیری نیروی انسانی مجرب از طریق آموزش و ارتقاء کیفی آنان